رویدادهای تخصصی شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین O.T.C

16-10-1394
فراخوان شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین

شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین ، وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نظر دارد به وکالت از سهامداران عمده شرکت های ذیل ، با متقاضیان محترمی که...

ادامه مطلب
10-02-1397
اولین آگهی عرض سهام سال 1397(شرکت فرابرد داده های ایرانیان )

شرکت خدمات میریت صبا تأمین (سهامی خاص) وکالتاً در نظر دارد سهام شرکت فرابرد داده های ایرانیان (سهامی خاص) را به شرح و شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار...

ادامه مطلب
15-02-1397
بیانیه عرضه یکجای سهام شیرین دارو

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شیرین دارو (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران 

ادامه مطلب
23-03-1397
بیانیه عرضه یکجای سهام سولیران

بیانیه عرضه یکجای سهام کنترلی شرکت سولیران (سهامی عام) در بازار فرابورس ایران

ادامه مطلب